اولین دیدار رسمی مهران مدیری با عادل فردوسی پور در تلوزیون

مهران مدیری