اخیرا خبرهایی درباره بازگشت فردوسی پور به تلویزیون منتشر شده است که مدیر شبکه ورزش به این خبرها واکنش نشان داد در ادامه مشاهده کنید

عادل فردوسی پور