عبدلی: به عنوان یک شهروند ایرانی از شما تشکر می‌کنم، بابت رشادت و بابت جانی که گذاشتید که مردم در صلح و آرامش باشند.

فرادرس