صبح‌تا شب میخواد اهنگ قاسم ابادی بخونه برا خودش
فرادرس