با این روش میتونین نشتی دوش حمام رو رفع کنین

فرادرس