رسیدگی به پرونده کودک ربایی و گروگان گیری با شکایت های سریالی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان دستگیری فرد کودک ربا را در دستور کار خود قرار دادند.

فرادرس