این هزارپا از مسیر مورچه ها میخواست عبور می‌کنه و بعضی از اون ها ریختن سرش و گازش گرفتن تا مسیر اون هارو به هم نریزه.

فرادرس