یک دختر هندی قادر است همزمان با دو دست و به دو زبان مختلف بنویسد.

«اودی سواروبا مانگالورو» توانمندی خارق‌العاده‌ای در نوشتن با دو دست دارد، اما این تنها توانمندی او نبوده بلکه علاوه بر اینکه قادر است همزمان با هر دست به یک زبان بنویسد و ۴۵ کلمه در دقیقه تندنویسی کند.

در این ویدئو دختر نوجوان مهارت‌های خود را در تندنویسی با استفاده از گچ و روی تخت سیاه به نمایش گذاشته است.

/اعتمادآنلاین

فرادرس