نحوه بستن و جمع كردن چادر مسافرتی خیلی ها از ما چادر رو بلدیم باز کنیم اما بستنش نه و بارها ساعت ها باهاش ور رفتیم اخرشم خوب جمع نکردیم چادر رو همین طور گلوله اش کردیم یه جا این ویدیو آموزشی رو حتما از دست ندید .