مادر مهرداد میناوند می‎گوید بعد از فوت پسرش دیگر زندگی نمی‎کند.

مادر مهرداد میناوند: زودتر واکسیناسیون شروع می‎شد قطعا مهرداد زنده بود.

لعنت به کرونا، ما دیگر زندگی نمی‌کنیم .

دوست داشتم مهرداد دوباره بچه‌دار شود، پسرش آریا در غربت است و دیگر نمی‎تواند فارسی صحبت کند.