جشن حافظ ، تجمع طرفداران روزبه حصاری برای گرفتن امضا و عکس یادگاری در حاشیه جشن حافظ در هتل اسپیناس .

ویدئو از: فرهاد احمدزاده