فرماندار ماکو: این خانم اصلا حامله نبوده و شایعات درباره قتل وی توسط شوهرش ثابت نشده است.