موزیک ویدئو جدید بابک باربد باشعری از شاعر گرانقدر فروغ فرخزاد.