تصاویری از نامزدهای انتخاباتی گمنام و پرحاشیه که وارد وزارت کشور شدند و نام‌نویسی کردند. منبع: آخرین خبر