از غسالی در بهشت زهرا تا اجرا در تلویزیون، داستانی که در برنامه دعوت امشب روایت شد.