کشور نروژ مناطق طبیعی زیادی دارد.

شاید به جرات بتوان گفت یکی از زیباترین مناظر و طبیعت های جهان در کشور نروژ قرار دارد.

فرادرس