چادر مسافرتی فنری مناسب برای استفاده در سفرها و استفاده کوتاه مدت میباشد و به دلیل باز و بسته کردن راحت مشتریان زیادی دارد. در این ویدئوی کوتاه نحوه جمع کردن چادر مسافرتی را خواهید دید .