دستفروش‌های مصری سوار بر قایق به دنبال کشتی‌های حامل توریست‌ها رفته و با معرفی محصولات خود آن‌ها را به گردشگران می‌فروشند. دستفروش‌ها محصولات خود که عمدتا پارچه می‌باشد را در کیسه پلاستیکی قرار داده و به عرشه کشتی‌های تفریحی پرتاب می‌کنند. گردشگران نیز پس از بررسی و پسندیدن پول را در کیسه انداخته و به سمت قایق پرتاب می‌کنند، در غیر اینصورت محصول را پس می‌فرستند.