احتمالا فیلمهایی از روستای Giethorn در هلند دیدید که بجای خیابون و کوچه، رودخونه داره. ولی وضعیتش در زمستون چیزی فراتر از تخیّله. ملت روی همون رودخونه اسکیت می کنند.