مدرس خارج حوزه علمیه قم در واکنش به اظهارات ابوالفضل بهرام‌پور، کارشناس قرآنی که در صداوسیما بیان کرده بود باید برای برخی معترضان روز‌های اخیر حکم بریدن دست و پا، زجرکش کردن و تبعید صادر شود، می‌گوید که براساس دیدگاه فق‌های اسلامی هیچ کدام از گروه‌‎هایی که در اعتراضات اخیر در خیابان حاضر شدند، مصداق آیه ۳۳ سوره مائده یعنی محارب و مفسد نبوده‌اند و تطبیق دادن این افراد به این آیه، اشتباه فاحشی است.