پروفسور بهرام عکاشه متخصص برجسته زمین شناسی و زلزله شناسی ایران نسبت به خطرات وقوع زمین لرزه در تهران هشدار داده است. توصیه‌هایی برای در امان ماندن از خطرات زلزله را از زبان او در فیلم زیر می‌شنوید.

زلزله