محسن لرستانی متولد سال 58 و اصلیت کرمانشاهی دارد . نام خانوادگی اصلی ایشان پورمست میباشد و به دلایلی که هیچگاه نگفته نام خانوادگیش را عوض نکرده . مجرد هست و تا کنون ازدواج نکرده . بیشتر در مجالس عروسی و مهمانی ها اجرا دارد و تاکنون برنامه رسمی نداشته است . ار سال 86 با دو موریک ویدیو وارد حرفه موسقی شد و گفته شد چندین آهنگ را به کمک برادر بزرگترش خوانده و در غرب کشور خیلی محبوب هست . البته فعالیت ماهواره ایی هم داشته . در سال 97 در رابطه با مسایل اخلاقی و خصوصی که در فضای مجازی منتشر کرده دستگیر و روانه زندان شد