امیر عباس با حضور در برنامه وقتشه از درآمد میلیونی خود بعد از انتشار این کلیپ گفت.

سرگرمی