روشی در شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد که آن دسته از اطلاعات و نظراتی را که شما تأیید کرده‌ و یا به اشتراک گذاشته‌اید برای شما نمایش داده می‌شود و آنچه را شما نمی‌پسندید برایتان محدود می‌کند. این یعنی شما فقط صدای خودتان را می‌شنوید که به این پدیده اتاق پژواک می‌گویند.