معاون امنیتی استانداری فارس: دو نفر از مجروحان حمله تروریستی حرم شاهچراغ به شهادت رسیدند و تعداد شهدا ۱۵ نفر شد.

اسامی مجروحان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

۱- فاطمه کشاورز

۲- هاشم مفتخری

۳- مهرزاد گلمکانی

۴- محسن افشین

۵- شکر الله کشاورز

۶- محمدرضا آذری

۷- جواد شاهین‌مهر

۸- کاظم رضایی

۹- آرتین سرداران

۱۰- نادر فتحی

۱۱- معصومه دربندی

۱۲- اهورا لورگوفی

۱۳- عباس لورگوفی

۱۴- امیرعلی کیومرثی

۱۵ - دلبر کریمی

۱۶ - محمدجواد دهقانی

۱۷- عجب‌نا رستمی

۱۸- حسن اسلامی

۱۹- فاطمه ولی‌زاده

۲۰ - محمد ابراهیم‌پور

۲۱ - کودک یک ساله بی‌نام

فرادرس