خبر خوش برای محمدرضا گرایی پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان

با موافقت وزیر نفت با درخواست محمدرضا گرایی برای استخدام در وزارت نفت موافقت شد و قهرمان کشتی ایران به استخدام این وزارتخانه درآمد.