ویدئوی قلیان کشیدن جوان آمریکایی در میانه سیلاب و باران، در شبکه های اجتماعی پربازدید شد. سازمان هواشناسی ملی آمریکا بارش این حجم از باران در یک ساعت در نیویورک را بی‌سابقه اعلام کرده است.