پسره میگه مُده ...

مادره میگه مدش قدیمیه بزار جدیدش کنم .

-----

‏بچه که بودم بابام‌ از یه مشاور خانواده شنیده بود که وقتی بچه‌تون اذیتتون میکنه نفرینش نکنید. مثلا نگید الهی بمیری!به جاش بگید خوشبخت شی .

بعد بابام وقتی عصبانی میشد در حالی که عین سگ با چوپ میزدم میگفت الهی خوشبخت شی پدسگ! الهی عاقبت به خیر بشی که انقد منو حرص ندی حمال :))

فرادرس