کربوکسی تراپی یکی از روش هایی است که برای رفع سیاهی و تیرگی زیر چشم از آن استفاده می کنند. در این روش به نوعی از گاز کربن دی اکسید استفاده می شود. .

تزریق گاز کربن دی اکسید به زیر پوست به صورت میکرو صورت گرفته و باعث تحریک گردش خون و تولید کلاژن می شود که در نتیجه به زیبایی پوست شما کمک خواهد کرد.

. این روش بسته به میزان تیرگی در چند جلسه توسط متخصص پوست انجام می شود.