علی ضیا در برنامه فرمول یک به آذری جهرمی کنایه ای زد در ادامه مشاهده کنید

علی ضیاء