بختیاری درباره انتصابش به عنوان وزیر دادگستری در دولت دهم صحبت هایی کرد در ادامه مشاهده کنید