فینال برنامه عصر جدید 28 ام مرداد ماه از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود که در فینال این برنامه صحنه های خطرناکی نمایش در آمده است

عصر جدید