کار خرابی بچه ی مهران غفوریان در برنامه ی زنده

مهران غفوریان