واکنش تند انصاریان نسبت به فروغی مدیر شبکه ی سه

علی انصاریان