گفت و گو و صحبت رضا رشید پور با بازیگران خردسال دنیای سینما و تلویزیون 

رضا رشیدپور