تعجب رشید پور در مصاحبه با راننده تاکسی نمونه کره زمین

رضا رشیدپور