واکنش جالب محمدرضا گلزار به جوان ترین شرکت کننده ی برنده باش در شب گذشته

برنده باش