برانکو که مهمان برنامه ی فرمول یک در شبکه ی یک سیما بود درباره ی رفتارش با محسن مسلمان این چنین توضیح داد که...

برانکو