دورهمی جالب مهراب قاسم خانی و دختر و پسرش در رستوران