محسن تنابنده برای فیلمنامه ی پایتخت 5 در شب حافظ جایزه دریافت کرد.

شب حافظ