روایت اخراج یک مجری تلویزیونی که به خاطر خندیدن زیاد به کسی که صداش بر اثر عمل جراحی بد تغییر کرده بود را ببینید.

منبع: آخرین خبر

فرادرس