صفحه اینستاگرامی بانوان سینما با انتشار ویدئویی قدیمی از یک سریال نوشت: اولین نقش آفرینی طناز طباطبایی در ۱۷ سالگی و در سریال ذبیح و نقش آمنه بنت وهب (مادر حضرت محمد). این سریال به کارگردانی عباس مرادیان در سال ۱۳۷۹ تولید شد.