احسان : موهات چه مدلیه ؟ دختره به احسان میگه موهام سوسکیه ! براش شعبده بازی هم میکنه ... تعجب جالب احسان علیخانی!