کنایه ۲۰:۳۰ به هدیه احسان علیخانی برای کارن همایون فر در عصر جدید