عکس های کودکی دیده نشده از دارا حیایی که مادرش مونا بانکی پور منتشر کرد