بهترین سکانس نجلا 2 با نقش آفرینی سوگل طهماسبی و حسام منظوم