وقتی این سکانسو بازی میکردم دائما به آدمهایی فکر میکردم که چه از بدو تولد و چه با حادثه ای غیر منتظره دچار معلولیت شدند و با شرایط سخت و محدودیت های عجیبی که دارند بی آنکه دم بزنند و از تقدیر خود و شرایط شکایتی داشته باشند با انگیزه ی بالا به زندگی خود ادامه می‌دهند که امروزه خیلی از آنها افتخارات این سرزمینند دم همشون گرم