به تاریخ هم که نگاه کنیم انسان ها همیشه به دنبال قدرت و جاه طلبی های خود خواهانه خودشون جنگ ها و ظلم های زیادی رو به هم نوعشون روا دونستن !
موجودات ترسناکی هستیم که هیچ وقت هم زیستی مسالمت آمیز و یاد نمیگیریم …
و صد البته در گذشته اگر به دنبال بیعت بودند ،
امروز همه دنبال کباب اند !!! ممنونم از ارسال این ویدئوی کوتاه از سریال معصومیت از دست رفته که برام بسیار خاطره انگیز و دوست داشتنیه،کاری از داوود میرباقری که از ایشون بسیار آموختم و همیشه تحسین برانگیزن معصومیت از دست رفته
رضا رویگری  داوود میرباقری  سارا خوئینی ها