سعید سهیلی، کارگردان سینما با انتشار ویدئویی از حضور ریحانه پارسا در پشت صحنه «گشت ارشاد۳» از این بازیگر پرحاشیه یاد کرد. برای ریحانه پاسا؛ دخترم خوب باش سعید سهیلی خطاب به ریحانه پارسا نوشت: «دخترم از بدی ها دور باش ، سوی تاریکی مرو ... در نور باش. من در مدتی فیلمبرداری «گشت ۳» جز نیکی و ادب از تو چیزی ندیدم ، به یاد خاطرات خوب آنروزها.»