ترلان پروانه و بهرام رادان در اکران فیلم گربه سیاه در استانبول